top of page

Underviser
Anne Rosing
eller en Anne Rosing certificeret sangpædagog.

Uddannelsen henvender sig til personer, der vil undervise professionelt i Anne Rosing Metoden som certificeret sangpædagog.
Certificerede sangpædagoger i Anne Rosing Metoden underviser på bl.a. musikkonservatorier, universiteter, MGK
og Den danske Scenekunstsskole.

 

Varighed

Seks semestre fordelt på tre år. Man binder sig for et år ad gangen. 

 

Opbygning

Første semester begynder i januar og andet semester i august (ialt 77 timer).
Holdundervisning på små hold (57 timer) og soloundervisning (solosang + solosupervision 20 timer).
Derudover mulighed for deltagelse i Anne Rosing Instituttets undervisning i anatomi og fysiologi, når og hvis dette udbydes, samt
holdundervisning i sangerkroptræning og sangteknisk træning. 

 

Kaniner

Det påhviler den studerende selv i videst muligt omfang at skaffe kaniner. Derudover vil der blive tilstillede kaniner, hvor der fokuseres på særlige sangtekniske og musikalske problemstillinger. Det forventes, at den studerende gennemfører kaninforløb (á 10 lektioner) med minimum to kaniner pr. semester.

 

Grundbog

Anne Rosing ”Fra sangerkrop til kernestemme. Talent og træning

 

Tid

Uddannelsen begynder fra januar 2024 og datoerne meldes ud snarest.

 

Pris pr. år

54.000 kr. fordelt på 12 rater à 4.500 kr. med en månedlig betaling.
Vi sender en faktura, som er til betaling senest d. 1. i hver måned, med start 2. januar 2024.

 

Ansøgning

Der sendes en motiveret ansøgning med en beskrivelse af pædagogisk eller kunstnerisk virksomhed til info@annerosing.dk, stilet til Anne Rosing.

Alle ansøgere vil blive indkaldt til en sang og samtale, hvor der vil være mulighed for at spørge ind til detaljer i uddannelsens indhold og form samt forventet arbejdsindsats.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

bottom of page